VEDECKÁ HRAČKA, o. z.

VEDECKÁ HRAČKA, o. z.
Otváracie hodiny: 12:30 - 17:40

po dohovore 9:00 - 21:00
Telefón: +421 903 549 243
E-mail: vedhra@pobox.sk
Web: www.vedeckahracka.sk
Číslo prevádzky: 2.04
Poschodie: 2. poschodie
Pozrieť na pláne:

V súčasnosti prebieha vo „VEDHRAČKE“ - Výstava "VEDHRAČKA - KALEIDOSKOP"